Our focus

FGS ir uzņēmums, kad piedāvā attālinātos grāmatvedības un finanšu pakalpojumus, sniedzot kompānijām profesionālu un tūlītēju palīdzību, atbalstu grāmatvedības uzturēšanā un problēmjautājumu risināšanā. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumus FGS piedāvā klientiem ar reāllaika tiešsaisti, padarot tos operatīvus un ērti lietojamus.

FGS risinājums ļauj apvienot „ oficiālo grāmatvedību” un vadības grāmatvedību, nodrošinot biznesa rezultātu kontroli pa struktūrvienībām un darbības veidiem, kā arī klientu apmaksas un piegādātāju rēķinu apmaksas kontroli. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un apstrādājot grāmatvedības pirmdokumentu, FGS spēj sniegt klientam daudzveidīgu informāciju. FGS izmantotā EPICOR iSCALA integrētā sistēma ļauj ģenerēt dažādas atskaites, kas domātas gan ārējiem lietotājiem ( VID, bankas), gan iekšējai uzņēmuma darbības uzraudzībai.

Finanšu datu drošība un precizitāte ir uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā, tādēļ viena no FGS galvenajām vērtībām ir konfidencialitāte, klienta datu droša uzglabāšana un neizpaušana, kā arī rūpība un precizitāte pakalpojumu sniegšanā.